Повідомляємо, що наступне засідання спеціалізованої вченої ради Д 64.089.01 відбудеться за таким порядком денним:

 

1. "01" листопада 2018 року о 14-00  захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.05 Лук’янова Віктора Івановича за темою «Організаційно-економічні основи забезпечення розвитку житлово-комунального господарства регіону»; дисертаційна робота виконана у Харківському національному університеті міського господарства імені О. М. Бекетова.

Автореферат дисертації Лук’янова В.І.

Дисертація (1 2 3 4)

Відгук 1-го опонента

Відгук 2-го опонента

 

2. Різне.

 

       

Проведені захисти дисертаційних робіт у спеціалізованій вченій раді Д 64.089.01 за 2010-2018 рр.


Новини