Повідомляємо, що наступне засідання спеціалізованої вченої ради Д 64.089.01 відбудеться за таким порядком денним:

 

1. "07" грудня 2018 року о 10-00  захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 Водовозова Євгенія Наумовича за темою «Організаційно-економічний механізм реструктуризації підприємств міського електричного транспорту»; дисертаційна робота виконана у Харківському національному університеті міського господарства імені О. М. Бекетова.

Автореферат дисертації

Дисертація (1 2 3 4)

Відгук 1-го опонента

Відгук 2-го опонента

 

2. "07" грудня 2018 року о 13-00  захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 Гоя Василя Васильовича за темою «Інформаційно-аналітичне забезпечення антикризового управління корпоративними підприємствами»; дисертаційна робота виконана у Харківському національному університеті міського господарства імені О. М. Бекетова.

Автореферат дисертації

 Дисертація (1 2 3 4)

Відгук 1-го опонента

Відгук 2-го опонента

 

3. "08" грудня 2018 року о 11-00  захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 21.04.02 Івченко Євгена Анатолійовича за темою «Теоретико-методологічні засади трансформацій системи економічної безпеки підприємства»; дисертаційна робота виконана у Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля.

Автореферат дисертації

Дисертація (1 2 3 4 5 6 7)

Відгук 1-го опонента

Відгук 2-го опонента

Відгук 3-го опонента

 

4. Різне.

 

       

Проведені захисти дисертаційних робіт у спеціалізованій вченій раді Д 64.089.01 за 2010-2018 рр.


Новини