Повідомляємо, що наступне засідання спеціалізованої вченої ради Д 64.089.01 відбудеться за таким порядком денним:  

1. «07» грудня 2017 р. о 13:00 захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.05 Гнатенко Марини Костянтинівни  за темою «Організаційно-економічні засади розвитку інноваційної діяльності регіону»; дисертаційна робота виконана у Харківському національному університеті міського господарства імені О.М. Бекетова.

Автореферат Гнатенко М.К.

Дисертація (1 2 3)

Відгук 1-го офіційного опонента

Відгук 2-го офіційного опонента

 

2. «08» грудня 2017 р. о 10:00 захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.04 Паланта Олексія Юрійовича  за темою «Теоретико-методологічні засади  управління системною модернізацією підприємств міського електричного транспорту»; дисертаційна робота виконана у Харківському національному університеті міського господарства імені О.М. Бекетова.

Автореферат Паланта О.Ю.

Дисертація (1 2 3 4 5 6)

Відгук 1-го офіційного опонента

Відгук 2-го офіційного опонента

Відгук 3-го офіційного опонента

 

3. «08» грудня 2017 р. о 14:00 захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 Гайденка Сергія Миколайовича  за темою «Формування та реалізація стратегій розвитку підприємств житлово-комунального господарства»; дисертаційна робота виконана у Харківському національному університеті міського господарства імені О.М. Бекетова.

Автореферат Гайденка С.М. 

 Дисертація (1 2 3 4 5 6 7)

Відгук 1-го офіційного опонента

Відгук 2-го офіційного опонента

4. Різне.

       

Проведені захисти дисертаційних робіт у спеціалізованій вченій раді Д 64.089.01 за 2010-2017 рр.


Новини