Відповідно із Наказом Міністерства освіти і науки України від 28 грудня 2019 року № 1643 у Харківському національному університеті міського господарства імені О. М. Бекетова створена спеціалізована вчена рада Д 64.089.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) економічних наук за спеціальностями:

08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»

08.00.05 «Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка»

21.04.02 «Економічна безпека суб’єктів господарської діяльності».

Встановити термін повноважень спеціалізованої вченої ради Д 64.089.01 Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова Міністерства освіти і науки України з 28 грудня 2019 року по 31 грудня 2020 року.

 

Інформація про найближче засідання на цій сторінці.


Новини