Голова спеціалізованої вченої ради Д 64.089.01

- доктор економічних наук, професор Момот Тетяна Валеріївна, завідувач кафедри Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова Міністерства освіти і науки України, спеціальність 08.00.04.

Заступник голови спеціалізованої вченої ради Д 64.089.01

- доктор економічних наук, професор Кондратенко Наталія Олегівна, професор кафедри Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова Міністерства освіти і науки України, спеціальність 08.00.05.

 Вчений секретар спеціалізованої вченої ради Д 64.089.01

- кандидат економічних наук Шаповал Галина Миколаївна, доцент кафедри Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова Міністерства освіти і науки України, спеціальність 08.00.04.

    Персональний склад спеціалізованої вченої ради Д 64.089.01 Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова Міністерства освіти і науки України:

- доктор економічних наук, професор Ачкасов Анатолій Єгорович, завідувач кафедри Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова, спеціальність 08.00.05;

- доктор наук з державного управління, професор Бабаєв Володимир Миколайович, ректор Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова, спеціальність 21.04.02;

- доктор економічних наук, професор Бубенко Павло Трохимович, директор Північно-Східного наукового центру НАН України, спеціальність 08.00.04;

- доктор економічних наук, професор Васильєв Олексій Вікторович, завідувач кафедри Харківського національного університету імені Семена Кузнеця, спеціальність 08.00.05;

- доктор економічних наук, професор Димченко Олена Володимирівна, завідувач кафедри Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова, спеціальність 08.00.04;

- доктор економічних наук, доцент Ілляшенко Олена Вікторівна, професор кафедри Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова, спеціальність 21.04.02;

- доктор економічних наук, професор Карлова Олена Анатоліївна, професор кафедри Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова, спеціальність 08.00.05;

- доктор економічних наук, професор Козаченко Ганна Володимирівна, професор кафедри Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка, спеціальність 08.00.04;

- доктор економічних наук, професор Мамонов Костянтин Анатолійович, завідувач кафедри Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова, спеціальність 21.04.02;

- доктор економічних наук, професор Новікова Марина Миколаївна, завідувач кафедри Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова, спеціальність 08.00.04;

- доктор економічних наук, доцент Овчаренко Євген Іванович, завідувач кафедри Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, спеціальність 21.04.02;

- доктор економічних наук, професор Писаревський Ілля Матвійович, завідувач кафедри Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова, спеціальність 08.00.04;

- доктор економічних наук, доцент Плотницька Світлана Іванівна, професор кафедри Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова, спеціальність 08.00.04;

- доктор економічних наук, професор Решетило Валентина Петрівна, завідувач кафедри Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова, спеціальність 08.00.05;

- доктор економічних наук, професор Родченко Володимир Борисович, професор кафедри Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, спеціальність 08.00.05;

- доктор економічних наук, професор Рудніченко Євгеній Миколайович, професор кафедри Хмельницького національного університету, спеціальність 21.04.02;

- доктор технічних наук, професор Шутенко Леонід Миколайович, почесний ректор, професор кафедри Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова, спеціальність 21.04.02;

- доктор економічних наук, професор Чебанова Наталія Володимирівна, завідувач кафедри Українського державного університету залізничного транспорту, спеціальність 08.00.04.


Новини